Regler & villkor

LÄS VILLKOREN NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen eller webbplatsens tjänster. Genom att besöka, använda eller göra ett inköp från webbplatsen bekräftar du att du accepterar webbplatsens villkor.
Genom att besöka webbplatsen eller titta på webbplatsens innehåll och/eller göra ett inköp från webbplatsen garanterar och försäkrar du att du har läst, förstått, har rättsförmåga till och härmed accepterar att vara juridiskt bunden av dessa villkor. Använd inte webbplatsen om du inte accepterar villkoren.
Dessa villkor omfattar alla produkter som säljs exklusivt av Likasso LTD via webbplatsen www.hydroface2020.com/se/. Eventuella avvikelser från dessa villkor skall bekräftas av Likasso LTD. Alla andra villkor är undantagna. Alla användare som använder butiken och butikens tjänster samtycker till och accepterar att utan undantag följa de villkor som anges häri. Om någon inte samtycker till dessa villkor måste personen avstå från att använda butiken och från att göra inköp från den. Att göra en beställning innebär att du godkänner dessa villkor och alla bestämmelser häri.

BESTÄLLNINGAR

Beställningar måste göras via internet genom att fylla i beställningsformuläret som finns på www.hydroface2020.com/se/. Din beställning är mottagen av oss när du får en e-postbekräftelse från . Beställningsinformation finns på användarens skärm efter avslutad beställning och skickas via e-post till e-postadressen som registrerats av användaren.

PRISER OCH KAMPANJER

Alla priser på webbplatsen är slutgiltiga. I händelse av en pågående kampanj får våra kunder chansen att få rabatt på kampanjproduktens pris. Produktpriser kan ändras utan föregående meddelande. Köpare debiteras produktpriset som var aktuellt vid tidpunkten för köpet.

LEVERANSVILLKOR

Produkten kan skickas var som helst inom svenskt territorium. Produkterna skickas med kurir till adressen som angetts i beställningsformuläret. Betalningsmetoden är kredit-/bankkort. I områden där det inte är möjligt att skicka din beställning med bud tillhandahålls leveranstiden av Posten. Frakt sker dagligen, förutom helger och helgdagar.

ÅTERBETALNINGAR

Anspråk om återbetalningar eller annulleringar av beställningar skickas via e-post till: support@hydroface.com. I detta e-postmeddelande ska kunden ange anledningen till sitt anspråk. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera köparens anspråk om skälen för hans/hennes klagomål befinns vara oskäliga.
Den returnerade produkten måste vara i samma skick som du mottog den i (som ny), förpackningen måste vara i obrutet skick, får inte vara skadad och måste vara förpackad i originalförpackningen.
För att returen ska godkännas måste beställningsnumret för personen som ursprungligen köpte produkten och vars detaljer visas i beställningskoden anges.
Kunden har rätt att returnera en köpt produkt och begära en ersättningsprodukt eller återbetalning i två fall:
1. I fall där vårt företag brustit i vår hantering (skickat fel produkt eller produkt med kvalitetsbrister), ska kunden returnera produkten inom tio (10) dagar från den dag han/hon mottog produkten. Ingen fraktkostnad betalas av kunden.
2. Om kundens beslut att returnera produkten inte berodde på något av tidigare nämnda objektiva skäl förbehåller sig företaget rätten att inte hedra anspråket. Om klagomålet bifalls kan kunden returnera produkten inom tio (10) dagar från dagen för mottagandet. I detta fall betalas alla fraktkostnader och eventuella skillnader i produktpriser av kunden.
I samtliga fall ska produkterna vara i samma skick som när de erhölls av kunden, komplett utan skador och i sin originalförpackning. Om produkten inte returneras inom tio (10) dagar är vår butik inte skyldig att godkänna återbetalning.
Vid överensstämmelse med villkoren och godkännande av retur av produkten har kunden rätt att antingen få en annan produkt av samma värde eller återbetalning. Återbetalningen till kunden slutförs inom nittio (90) dagar från den dag vi tar emot produkten.
Vid upprepade återbetalningar eller återbetalningar i fall där vårt företag efter eget gottfinnande bedömer att kunden missbrukar returrätten eller agerar i ond tro har vi rätt att vägra att returnera produkten, även om dessa villkor är uppfyllda.
Dessa villkor skall inte påverka konsumenternas lagliga rättigheter.

DINA SKYLDIGHETER SOM KUND

Du är ansvarig för att välja din produkt och dess lämplighet för dina ändamål. Kunden får inte skada eller försöka skada företagets integritet, säkerhet och/eller tillgången till våra tjänster.
● Ange giltigt namn, efternamn, postadress, telefonnummer och e-postadress.
● Du betalar priset för varorna som beställts.
● Var tillgänglig eller ha en representant tillgänglig vid tidpunkten för leveransen.
● Gör inga fabricerade beställningar.
● Fabricera inte produktrecensioner eller tillhandahåll annan falsk information.

Regler & villkor

Företaget förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa villkor, detta påverkar dock inte de befintliga villkor som godkänts av kunden efter beställning. Ändring eller förnyelse träder i kraft från den tidpunkt då information om dessa förändringar uppdateras på vår webbplats. Kontrollera regelbundet efter ändringar i villkoren på denna webbplats.

GÄLLANDE LAG – JURISDIKTION

Detta avtal regleras av europeisk och svensk lagstiftning, i synnerhet lagar som reglerar frågor som rör e-handel, distansförsäljning och konsumentskydd, och är föremål för domstolars exklusiva jurisdiktion där vårt företag är etablerat.

PRODUKTER

Produkterna som finns på sidorna i butiken är av hög kvalitet och uppfyller alla nödvändiga specifikationer. Produkterna är även fullständigt analyserade vad gäller kvalitet och användning. Kunden är helt ansvarig om produkten används för andra syften eller användningsområden än för vad den är avsedd.

SEKRETESSPOLICY

Personuppgifter om webbplatsens kunder hålls strikt konfidentiella och används endast för att utföra ovanstående åtgärder samt i informationssyfte. Genom att lämna dina personuppgifter bekräftar du att du är över 18 år och godkänner att dina uppgifter används av vårt företag. Dina personuppgifter vidarebefordras inte till tredje part, såvida lagstadgade bestämmelser inte kräver att dessa vidarebefordras till rättsvårdande myndigheter.

Denna ansvarsfriskrivning säger att det inte finns någon garanti för specifika resultat och varje persons resultat kan variera! Informationen på denna webbplats är inte avsedd att tolkas som ett löfte eller garanti Hakimian Global LLC, är inte ansvariga för någon direkt, indirekt, straffande, tillfällig, särskild följdförlust eller skada som helst som uppstår till följd av eller är kopplad till användning eller missbruk av dess produkter.